Điều gì quyết định giá kim loại phế liệu?

Điều gì quyết định giá kim loại phế liệu?

05/09/2022
Giá kim loại phế liệu được xác định theo loại kim loại, vị trí, số lượng và giá trị thị trường hiện tại. Đồng bán được nhiều hơn nhôm; Kim loại phế liệu được bán ở đây ở Tphcm...